Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση 1.4 ‘Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης’ και 4.1 ‘Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης’ στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020’’

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις, “Για την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση 1.4 ‘Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης’ στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020”  της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 225/152435/11-6-2020(ΦΕΚ Β΄2532) ΜΕ ΑΔΑ ΩΡ5Υ4653ΠΓ-ΧΨΚ  και  “Για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 4.1 ‘Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης’ στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020″ της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 226/152466/11-6-2020 με ΑΔΑ ΩΦΑΗ4653ΠΓ-ΤΞ1.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr  στο τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & λοιπών Ζωικών Οργανισμών στα τηλ. 2102125704, 2102125769 και στα email kalogridis.D@minagric.gr, mtzitzinakis@minagric.gr, καθώς και στην γεωπόνο της ΔΑΟΚ  Π.Ε Φλώρινας Τζήκα Παρασκευή τηλ.2386022478.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail