Ένταξη 10 έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, συνολικού π/υ 1,3 εκ. €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ένταξη 10  έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, συνολικού π/υ 1,3 εκ. €, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.297.680,86 ευρώ για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. 

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»
α/α Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0016049642 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου  στο βιολογικό καθαρισμό Φλώρινας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 270.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 270.000,00

 

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»
α/α Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0016027244 Προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών καθώς και εξοπλισμός προβολής και επίπλων για τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 90.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 90.300,00

 

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
α/α Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0016037847 Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 270.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 270.000,00

 

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
α/α Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη

(€)

1 0016053649 Γαστρονομική ξενάγηση στη Φλώρινα – Συμπόσιο στις Πρέσπες ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31.124,00

 

2 0016034648 Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Δήμου Πρεσπών

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 21.600,00

 

3 0011425441 Φεστιβάλ Χάλκινων Μπαντών

στο Αμύνταιο Φλώρινας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 36.952,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 89.676,00

 

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»
α/α Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη

(€)

1 0016042858 Συνεδριακή Υποδομή Ορεινού Κέντρου Νυμφαίου Κλειστό Κέντρο Ψυχαγωγίας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 249.593,99
2 0010957059 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας,  Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 45.870,87
3 0016034846 Αποκατάσταση και ανακαίνιση του κέντρου Νεότητας Καλλιθέας ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 250.000,00
4 0011417842 Προμήθεια Στολών για την Φιλαρμονική του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 32.240,00
ΣΥΝΟΛΟ 577.704,86

 

Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail