Ενημέρωση για τον αναδασμό Αγροκτήματος Νεοχωρακίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Ενημέρωση για τον αναδασμό Αγροκτήματος Νεοχωρακίου

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγρ/τος Νεοχωρακίου ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 05-09-2022  θα αναρτηθούν στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για είκοσι (20) ημέρες:

α) Κτηματολογικό Διάγραμμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό αγροκτήματος Νεοχωρακίου

β) Κτηματολογικός Πίνακας  των ακινήτων που συμπεριλαμβάνονται στον αναδασμό

γ) Πίνακας Ιδιοκτητών της ανωτέρω περιοχής

Και προσκαλεί :

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν , στην Επιτροπή Αναδασμού εντός ενός μήνα δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 05-10-2022,  τυχόν ενστάσεις τους για τα σύνορα, το εμβαδόν των αγροτεμαχίων τους, για τα δικαιώματά τους σε αυτά ή και για οποιαδήποτε εγγραφή στον Κτηματολογικό Πίνακα και το Διάγραμμα που να αφορά τα δικά τους ακίνητα.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται σε εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας που θα βρίσκεται τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

ΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail