Πρόβατα

Ενημέρωση για τις κατανομές βοσκοτόπων 2018

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από  το  Γραφείο  Κτηνοτροφίας  της  ΔΑΟΚ  Φλώρινας  (Πρώην  Δ/νση  Γεωργίας),  ανακοινώνεται  προς  όλους  τους  κτηνοτρόφους,  ότι  καλούνται  όλοι  να  προσέλθουν  στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας,  για  να  ενημερωθούν  ενυπόγραφα  για  τις  κατανομές  βοσκοτόπων  που  σχετίζονται  με τις  ετήσιες  επιδοτήσεις  του  έτους  2018.

Όσοι  κτηνοτρόφοι   δεν  έχουν  λάβει  το  ανάλογο  ύψος  επιδότησης  για  τα  ζώα  που  κατέχουν εξ΄ αιτίας  μείωσης  στον  αντίστοιχο  βοσκότοπο  που  αποδίδεται  στην  κατανομή  του  ΟΠΕΚΕΠΕ,  καλούνται  μέχρι   την  31/12/2018  να  αφού  λάβουν  ενυπόγραφα  γνώση   και   να  υποβάλουν  ένσταση.

Περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λαμβάνουν  στα  τηλέφωνα  2385054552 &  2386022478.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail