Ενημέρωση για την καταλληλότητα των ιχθύων και το φαινόμενο του δυσχρωματισμού στη λίμνη Βεγορίτιδα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση για την καταλληλότητα των ιχθύων και το φαινόμενο του δυσχρωματισμού στη λίμνη Βεγορίτιδα

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από δειγματοληψία ιχθύων της λίμνης Βεγορίτιδας (συγκεκριμένα 2 κορήγονοι, 2 ηλιόψαρα, 2 πρικιά και 1 τσιρόνι), που πραγματοποιήθηκε στις 8 – 8 – 2018, και μετά από παρασιτολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που πραγματοποίησε το Τμήμα Παθολογίας πτηνών – μελισσών και υδρόβιων οργανισμών της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσ/νίκης, δεν εντοπίστηκαν παθογόνοι παράγοντες.

 Συνεπώς, σύμφωνα και με τα (α) υπ’ αρ. 11578/16-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσ/νίκης και (β) υπ’ αρ. 1474/108886 έγγραφο του Υ.Π.Α.Α.Τ. της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής, δεν προκύπτει κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία από την κατανάλωση αλιευμάτων της λίμνης Βεγορίτιδας, αλλά και όλων των άλλων λιμνών του Νομού Φλώρινας στις οποίες παρατηρείται τυχόν ανάλογο φαινόμενο δυσχρωματισμού λόγω φυτοπλαγκτού και κυανοφυκών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail