Xylella fastidiosa

Ενημέρωση για την έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2020 (μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του οργανισμού Xylella fastidiosaστην Ένωση)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1201 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2020 (L269/2, 17.8.2020) «σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) στην Ένωση».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201, τα φυτά που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού χωρίζονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

α) «φυτά – ξενιστές»:  τα φυτά προς φύτευση εκτός των σπόρων, τα οποία έχουν βρεθεί προσβεβλημένα από τον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa («συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός») σε παγκόσμιο επίπεδο, σε φυσικές συνθήκες και η προσβολή έχει επιβεβαιωθεί από δύο διαφορετικές διαγνωστικές μεθόδους (Παράρτημα Ι, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201).

β) «συγκεκριμένα φυτά»: τα φυτά – ξενιστές στα οποία έχει εντοπιστεί προσβολή από συγκεκριμένα υποείδη του επιβλαβούς οργανισμού Xylella fastidiosa η ύπαρξη των οποίων έχει διαπιστωθεί στον Ενωσιακό χώρο και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 τα Κράτη Μέλη πραγματοποιούν ετήσιες επισκοπήσεις για τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό στο έδαφός τους.

Κάθε Κράτος Μέλος καταρτίζει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο επικαιροποιεί κατά περίπτωση έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση διαπίστωσης του επιβλαβούς οργανισμού στο έδαφος ενός Κράτους Μέλους, ενημερώνεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της επίσημης εργαστηριακής επιβεβαίωσης.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του εν λόγω παθογόνου στην επικράτεια του Κράτους Μέλους καθορίζονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση οι οριοθετημένες περιοχές που αποτελούνται από την προσβεβλημένη ζώνη και τη ζώνη ασφαλείας.

Σε κάθε επιβεβαιωμένη παρουσία του παθογόνου Xylella fastidiosa στο έδαφος της Ένωσης εφαρμόζονται μέτρα εκρίζωσης, με εξαίρεση τις προσβεβλημένες περιοχές στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την εφαρμογή μέτρων περιορισμού.

Τα συγκεκριμένα φυτά φυτεύονται σε προσβεβλημένες ζώνες μόνο σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Τα συγκεκριμένα φυτά καλλιεργούνται σε τόπους παραγωγής προστατευμένους από έντομα και φορείς του βακτηρίου.

β) Τα συγκεκριμένα φυτά ανήκουν κατά προτίμηση σε ποικιλίες που έχουν χαρακτηριστεί ανθεκτικές ή ανεκτικές στον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa και φυτεύονται σε περιοχές που υπόκεινται σε μέτρα περιορισμού αλλά είναι εκτός της περιοχής των 5 χλμ από το όριο της προσβεβλημένης ζώνης με τη ζώνη ασφαλείας.

γ) Τα συγκεκριμένα φυτά  ανήκουν στο ίδιο είδος με τα φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δειγματοληψία και εξέταση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από το Xylella fastidiosa βάσει αποτελεσμάτων επισκοπήσεων των τελευταίων δύο χρόνων και φυτεύονται στις προσβεβλημένες ζώνες που εφαρμόζονται μέτρα εκρίζωσης.

Η μετακίνηση των συγκεκριμένων φυτών εκτός των οριοθετημένων ζωνών και από τη προσβεβλημένη ζώνη στη ζώνη ασφαλείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένες παρεκκλίσεις εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν έχουν βρεθεί προσβεβλημένα στις οριοθετημένες περιοχές κατά τη διάρκεια του προγράμματος των επίσημων επισκοπήσεων. Όλα τα φυτά που αναφέρονται στα άρθρα 19 έως και 26 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 μετακινούνται εντός της Ένωσης μόνο εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Τέλος, για τη μετακίνηση εντός της Ένωσης των συγκεκριμένων φυτών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201, πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 α και β.

Για την αποτροπή εισαγωγής του βακτηρίου Xylella fastidiosa στην Ένωση από Τρίτες Χώρες αλλά και παράλληλα τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 28 έως 31 κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1201. Συγκεκριμένα, τα φυτά – ξενιστές καταγωγής τρίτων χωρών, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στα άρθρα 28 έως και 30 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201, υπόκεινται δε σε επίσημους ελέγχους κατά την είσοδό τους.

Τα Κράτη Μέλη οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1201 ισχύει άμεσα εκτός των άρθρων 2, παρ. 4 δεύτερη περίοδος, άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο γ τρίτη περίοδος, άρθρο 28 στοιχείο α δεύτερη περίοδος και άρθρο 29 στοιχείο α δεύτερη περίοδος, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο εν λόγω κανονισμός είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 9, Φλώρινα, τηλ.: 2385350553)

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail