Ιός Καστανής Ριτίδωσης Τομάς

Ενημέρωση για την έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020 (L262/6, 12.8.2020) «σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1615».

Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 καταργήθηκε από 15 Αυγούστου 2020 και αντικαταστάθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1191 για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας. Ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν επιτρέπεται να εισάγεται, να διακινείται, να διατηρείται, να πολλαπλασιάζεται ή να απελευθερώνεται στο έδαφος της Ένωσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποψία παρουσίας του «συγκεκριμένου οργανισμού» ενημερώνει άμεσα τις οικείες υπηρεσίες του φυτοϋγειονομικού ελέγχου της περιοχής του παρέχοντας τους τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου στη συνέχεια λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ή η υπόνοια παρουσίας του «συγκεκριμένου κανονισμού», όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του ανωτέρω Εκτελεστικού Κανονισμού. Σε περίπτωση παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας από τις αρμόδιες αρχές λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Τα «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση» επιτρέπεται να διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού. Η ανωτέρω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση» που παρήχθησαν σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 και σε «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση» των ποικιλιών Capsicum spp. που είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικές στον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

Οι «συγκεκριμένοι σπόροι» επιτρέπεται να διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ανωτέρω κανονισμού. Οι «συγκεκριμένοι σπόροι» που βρίσκονται σε αποθήκευση πριν από τις 15 Αυγούστου 2020 υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές όπως ορίζεται στο Παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 δεν εφαρμόζονται σε «συγκεκριμένους σπόρους» των ποικιλιών Capsicum spp. που είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικές στον ανωτέρω επιβλαβή οργανισμό.

Τα «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση»  και οι «συγκεκριμένοι σπόροι» που εισέρχονται στην Ένωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και να αναγράφονται οι «πρόσθετες δηλώσεις» των άρθρων 8 και 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191. Τα φορτία «συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση» και «συγκεκριμένων σπόρων» που εισέρχονται στην Ένωση μέσω των συνοριακών σταθμών ελέγχων της χώρας μας υπόκεινται σε έλεγχο εγγράφων, έλεγχο ταυτότητας και φυσικό έλεγχο (μακροσκοπικό και δειγματοληψία) σε ποσοστό 100%.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/ είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1191/oj.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 9, Φλώρινα, τηλ.: 2385350553).

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail