ΠΔΜ

Εγκρίσεις έργων της Π.Ε. Φλώρινας από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εγκρίσεις έργων της Π.Ε. Φλώρινας από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην 19η  Συνεδρίαση, την Τρίτη 5 Απριλίου 2022,  εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και δημοπράτησης για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων καθώς και οι Συγκροτήσεις Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης των έργων:

 α) Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού, με προϋπολογισμό δαπάνης 1.100.000,00 €.

β) Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών, με προϋπολογισμό δαπάνης 700.000,00 €.

Επίσης, εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», στον Άξονα Προτεραιότητας 6, «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του έργου «Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000» των:

α) «Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά στη λίμνη Πετρών του δικτύου NATURA 2000», συνολικού προϋπολογισμού 179.240,06 ευρώ

β) «Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά στη λίμνη Χειμαδίτιδα του δικτύου ΦΥΣΗ2000’, συνολικού προϋπολογισμού 180.750,06 ευρώ.

Τέλος, εγκρίθηκε η διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Καθαρισμού Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας- Αμυνταίου για διάστημα 24 μηνών, και των όρων της Διακήρυξης», συνολικού προϋπολογισμού 350.734,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail