Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ).

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017. Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω πληροφοριακού συστήματος στον ιστότοπο:

https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration

και η επεξεργασία των αιτήσεων  στον ιστότοπο:

https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.

 

          Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
        ΑΛΤΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail