Μελισσοκόμοι

Δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών 2023

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών 2023

 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της  Π.Ε. Φλώρινας, σας ενημερώνουμε ότι :

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2712/τ.Β΄/25-04-2023, ότι η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους , είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Δ.Α.Ο. Π.Ε. Φλώρινας, είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ενεργός μελισσοκόμος ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.

Ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι ότι αν παρέλθει διάστημα ενός (1) έτους από την αμέσως προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης κατεχομένων κυψελών, χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των παρακάτω δικαιωμάτων:

α) συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών

γ) αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία

δ) συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχομένων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων,

Επίσης ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ενεργοί μελισσοκόμοι ότι είναι υποχρεωτική εκ μέρους τους η δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος:

  • Της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και
  • Της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί – εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Φλώρινας:

  • κ. Βαρσάμη Βιολέττα, τηλ. 2385350542 και κ. Σεχίδου Ναταλία, τηλ. 2385350544
  • Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας, κα Μαρίνου Ελισάβετ τηλ.

             2461021444

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Α.Ο.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail