Διευκρίνηση αναφορικά με την παράδοση του φράγματος Τριανταφυλλιάς και την παράδοση σε κυκλοφορία του δρόμου “Φλώρινα – Νίκη”

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προς αποσαφήνιση και αποκατάσταση του δικαίου αναφορικά με την παράδοση του φράγματος Τριανταφυλλιάς και την παράδοση σε κυκλοφορία του δρόμου “Φλώρινα – Νίκη”, η Π.Ε. Φλώρινας σας ενημερώνει ότι:

 

  • Δεν ήταν υπεύθυνη για τη διοργάνωση των τελετών παράδοσης των έργων στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών.
  • Συμμετείχε στις εκδηλώσεις ως θεσμός, με τη λογική κατά την οποία προσκλήθηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς.
  • Ως προς την καθυστέρηση προσέλευσης των Γενικών Γραμματέων στην τελετή παράδοσης του φράγματος Τριανταφυλλιάς, δεν ευθύνεται η Περιφερειακή Αρχή. Άλλωστε, η Π.Ε. Φλώρινας ήταν παρούσα στον χώρο του φράγματος την προκαθορισμένη ώρα.
  • Η Π.Ε. Φλώρινας δεν ξεχνά όλους όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση των δύο πολύ σημαντικών και καθοριστικών για την ανάπτυξη της περιοχής αυτών έργων (πρώην Βουλευτές, πρώην Αντιπεριφερειάρχες, πρώην Δήμαρχοι κ.α.), οι οποίοι και θα κληθούν για τα επίσημα εγκαίνια που, για μεν το φράγμα Τριανταφυλλιάς θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας δοκιμαστικής λειτουργίας του, για δε τον δρόμο μετά την οριστική παραλαβή του, και θα γίνουν παρουσία είτε του Πρωθυπουργού, είτε του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών.

 

Η Π.Ε. Φλώρινας, στα πλαίσια των δικών της πολιτικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων, έχει σαν στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συγκεκριμένων έργων. Καταρχάς, ασκώντας πολιτικές πιέσεις, βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία για τη συνέχιση των έργων, ενώ επισπεύδει με ιδία μέσα τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σχετικών έργων υποδομής (αναδασμοί) και χρηματοδοτεί τη μελέτη σύνταξης κτηματολογίου αρδευτικών δικτύων για την πεδιάδα της Φλώρινας. Επιπρόσθετα, χρηματοδοτεί και τη μελέτη για το τμήμα του δρόμου “Αμμοχώρι – Ξινό Νερό” (παράκαμψη ορυχείου Βεύης).

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail