Διακήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Ασπρογείων”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Ασπρογείων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.769,26 € (χωρίς ΦΠΑ).

Για Φάκελο έργου και Αναλυτική Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για ΤΕΥΔ και ΣΥΥ πατήστε εδώ.

Για Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ.

Για Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail