Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Π.Ε. Φλώρινας (2020-2021)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τα έτη 2020-21.

Υπηρεσίες Καθαριότητας για τις: «Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», εκτιμώμενου Προϋπολογισμού: 74.340,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 5ος όροφος. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή αν αξιολογηθούν από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Φλώρινας την 5/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ., στο Διοικητήριο, Πτολεμαίων 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων (ημιώροφος).

Πατήστε εδώ για τα σχετικά αρχεία.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail