Διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φλώρινας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φλώρινας“, εκτιμώμενης αξίας #70.000,00 Ευρώ# (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail