Διακήρυξη 11/2016 Προμήθεια καυσίμων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 11/2016
(Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 30249)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων, μηχανημάτων και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστημα Ιανουάριος 2017 έως και Οκτώβριο 2017.
(CPV 09135100-5, 09132100-4, 09134100-8).
Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους : 137.000,00 Euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης).

Για ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail