Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών & υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών & υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών  επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου και των επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη του Διαγωνισμού.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.

Προθεσμία υποβολής προσφορών από το Σάββατο 27/10/2018 μέχρι την Τετάρτη 07/11/2018 στις 10:00 π.μ., στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος Όροφος.

Πληροφορίες :
Μαύρου Στέφανος, Τμήμα Προμηθειών, 2385054505

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail