Διαγωνισμός για μεταφορά μαθητών (2/2017) ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας μετά από την υπ’αριθμ. 1463/11-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και κατά συνέπεια τη χαμηλότερη τιμή σε € ανά δρομολόγιο για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2017-2018, (με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου) συνολικού προϋπολογισμού 2.424.831,47 ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη, Περίληψη διακήρυξης, τα δύο αρχεία των διαδρομών και το Ευρωπαικό ενιαίο έγγραφο Σύμβαση.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail