Δημοσιοποίηση καταστάσεων πληρωμών Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση καταστάσεων πληρωμών

Α) Βιολογικής Γεωργίας μετά ενστάσεων

   Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση των καταστάσεων πληρωμών, που αφορά στην Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία Μετά Ενστάσεων, για το έτος 2013 στην Π.Ε. Φλώρινας.

Πληροφορίες:

Ιωαννίδης Στέφανος 2386024065

Β) Βιολογικής Κτηνοτροφίας

     Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση των καταστάσεων α) πληρωμών και β) απορριπτόμενων, που αφορά στην Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία, για το έτος 2013 στην Π.Ε. Φλώρινας.

     Η προθεσμία κατάθεσης των Ενστάσεων είναι από 22/11/2016 έως και 28/11/2016 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας.

Πληροφορίες:

Τζήκα Παρασκευή 2386022478

                                                                                                             Ο
                                                                                                Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
                                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                                                ΑΛΤΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail