Δημοσιοποίηση καταστάσεων πληρωμών Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έτους 2014

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Δημοσιοποίηση πληρωμών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση των καταστάσεων πληρωμών, που αφορά στην Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία, για το έτος 2014 στην Π.Ε. Φλώρινας.

και  των καταστάσεων α) πληρωμών και β) απορριπτόμενων, που αφορά στην Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία, για το έτος 2014 στην Π.Ε. Φλώρινας.

Η προθεσμία κατάθεσης των Ενστάσεων είναι από 28/12/2016 έως και 03/01/2017 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας.

 

Πληροφορίες:

Ιωαννίδης Στέφανος 2386024065

Τζήκα Παρασκευή 2386022478

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail