Πετρέλαιο

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Στεφανίδης Νικηφόρος)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Στεφανίδης Νικηφόρος)

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/9/1/1392/21.01.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον Στεφανίδη Νικηφόρο.

Ο  αναφερόμενος έχει έδρα στην Τ.Κ. Πεδινού,  στο Δήμο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.:  108272027.

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

 

 

 

    – Ε.Π.-

 Η Αν. Προϊσταμένη

  Διεύθυνσης Ανάπτυξης

  Π.Ε. Φλώρινας

  Χρυσούλα Βοσκοπούλου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail