Πετρέλαιο

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (σε εταιρία εταιρία Στέφανος Ουλιάρης κ Σία Ο.Ε.)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (σε εταιρία εταιρία Στέφανος Ουλιάρης κ Σία Ο.Ε.)

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/13/11289/07.01.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους στην εταιρία Στέφανος Ουλιάρης κ Σία Ο.Ε.

Η  αναφερόμενη έχει έδρα επί της 7ης Νοεμβρίου 58,  στο Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.:  092665721.

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

 

– Ε.Π.-

α/α

Ο Αν. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Π.Ε. Φλώρινας

Νικόλαος  Νικολάου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail