Φυάλες υγραερίου

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Αλούσης Χρήστος κ ΣΙΑ Ο.Ε.)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Αλούσης Χρήστος κ ΣΙΑ Ο.Ε.)

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/12/1/209863/30.12.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία Αλούσης Χρήστος κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Η  αναφερόμενη έχει έδρα στο Δ.Δ. Βεύης,  στο Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.: 999106476.

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

– Ε.Π.-

α/α

Ο Αν. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Π.Ε. Φλώρινας

Νικόλαος Νικολάου

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail