Χορήγηση άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Ουλιάρης Στέφανος κ Σία Ο.Ε.)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Ουλιάρης Στέφανος κ Σία Ο.Ε.)

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/16/1/39693/08.03.2024 απόφαση τoυ Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικό χώρο στην εταιρεία ΟΥΛΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Η αναφερόμενη εταιρεία έχει έδρα στην πάροδο 7ης Νοεμβρίου 58 του Δήμου Φλώρινας, του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.: 092665721

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

Ε.Π.

Η Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου,

Παιδείας και Απασχόλησης

Π.Ε. Φλώρινας

Χρυσούλα Βοσκοπούλου

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail