Αύξηση των κρουσμάτων Οζώδους δερματίτιδας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Φλώρινας ενημερώνει όλους τους βοοτρόφους ότι οι εστίες Οζώδους Δερματίτιδας συνεχώς αυξάνονται στη Χώρα μας. Τελευταία κοινοποιήθηκαν εστίες και στις γειτονικές μας χώρες Βουλγαρία και FYROM.

    Η Οζώδης Δερματίτιδα μεταδίδεται με αρθρόποδα ( μύγες, κουνούπια), προσβάλλει τα βοοειδή και σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί εστία θα θανατωθούν όλα τα ζώα της εκτροφής και θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σε όλη την ΠΕ Φλώρινας.

Με βάση το σχέδιο έκτακτης ανάγκης :

— Περιορίζονται στο ελάχιστο οι διακινήσεις βοοειδών.

— Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως το Κτηνιατρείο τους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν για την πρόθεση τους να μετακινήσουν βοοειδή .

— Όλα τα βοοειδή που θα διακινηθούν για οποιοδήποτε λόγο θα εξετάζονται από τους κτηνίατρους κλινικά και θα συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό , το οποίο θα σημαίνεται με ειδική κόκκινη σφραγίδα.

— Σε όλα τα βοοειδή που πρόκειται να μετακινηθούν θα εφαρμόζεται αγωγή για τα εξωπαράσιτα(εντομοαπωθητικά) , η οποία θα αποδεικνύεται από το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής.

— Τα βοοειδή που προορίζονται για άμεση σφαγή( στο πλησιέστερο κατά το δυνατόν σφαγείο ) θα οδηγούνται κατ’ ευθείαν στο σφαγείο  μόνο εφόσον έχει περάσει ο χρόνος αναμονής του εντομοαπωθητικού.

         Προφυλάξετε την εκτροφή σας με :

 • Περίφραξη και απολυμαντική τάφρο στην είσοδο και έξοδο των εκτροφών.
 • Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών τόσο στην εκτροφή όσο και στα ζώα
 • Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
 • Περιορισμό των οχημάτων και των ανθρώπων που          εισέρχονται στις εκτροφές .
 • Περιορισμό των ζώων μέσα στις εγκαταστάσεις.
 • Καθαρισμό και απολύμανση των οχημάτων και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκτροφή.
 • Ζώα νεοεισερχόμενα στην εκτροφή πρέπει να είναι σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για τουλάχιστον 28 ημέρες.
 • ‘Ελεγχο της προέλευσης των ζωοτροφών ,των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
 • Απομάκρυνση νερών που λιμνάζουν γιατί ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων.
  Επισημαίνουμε ότι η ασθένεια δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στον άνθρωπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα Κτηνιατρικά Γραφεία και στα τηλέφωνα:

Κτηνιατρικό Γραφείο Φλώρινας:     τηλ.  23850  –  44428

Κτηνιατρικό Γραφείο Παπαγιάννη: τηλ 23850 –    41144

Κτηνιατρικό Γραφείο Μελίτης      : τηλ    23850   – 41144

Κτηνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου  : τηλ   23860   –  22248

Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκώνα     : τηλ   23850    – 46085 ή 54558.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail