Απολογισμός πεπραγμένων έργων και δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2020 – Μέρος 5ο

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απολογισμός πεπραγμένων έργων και δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2020 – Μέρος 5ο

Η δημιουργία πράσινων υποδομών, η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και οι δράσεις ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα-περιεχομένου, αποτελούν προτεραιότητα για την Π.Ε. Φλώρινας.

 

Απολογισμός πεπραγμέων Π.Ε. Φλώρινας - 5ο μέρος

 

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

α. Τακτοποίηση Συμμετοχών της Π.Ε. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

Η διοίκηση της Π.Ε. Φλώρινας προχώρησε και σε αυτήν τη δράση ώστε να οργανωθούν οι συμμετοχές σε Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων ή Εταιρειών.

Συγκεκριμένα Πραγματοποιήθηκαν

Λύση των εταιρειών

 1. Βαλκανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών
 2. Ευρωπεριοχή ΠΡΕΣΠΕΣ-ΑΧΡΙΔΑ Ελληνικό Τμήμα
 3. Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Νομού Φλώρινας

Λόγω έλλειψης αντικειμένου και δραστηριότητας.

Παραμονή των

 1. Ωδείου Φλώρινας- Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 2. Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας
 3. Δικτύου Συλλογών Λαογραφίας και Παράδοσης
 4. Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συμβουλίου Απανταχού Φλωρινιωτών
 6. ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. ΟΤΑ

β. Τηλεθέρμανση Αμυνταίου(ΔΕΤΕΠΑ)

Την προμήθεια ηλεκτροκίνητου θρυμματιστή βιομάζας και αγροτικών υπολειμμάτων (μπαλών) και φορτωτικού κάδου για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί η Μονάδα του ΑΗΣ Αμυνταίου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου θρυμματιστή βιομάζας, προκειμένου η ΔΕΤΕΠΑ να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου.

Πλέον η ΔΕΤΕΠΑ θα λειτουργεί με τις δύο μονάδες ισχύος 34MW που δημιουργεί με καύση βιομάζας. Για να υπάρχει δυνατότητα θρυμματισμού της πρώτης ύλης προέβη η περιφέρεια στη διάθεση των χρημάτων για την προμήθεια αυτού του μηχανήματος από τη ΔΕΤ  ΕΠΑ.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός παραγωγής/θρυμματισμού βιομάζας, με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΤΕΠΑ, π/υ 360.000 €,  ο οποίος θα εγκατασταθεί στο χώρο των μονάδων μας, θα δώσει τη δυνατότητα περισυλλογής πάσης φύσεως υπολειμματικής βιομάζας (αγροτικά υπολείμματα, καλαμώνες, υπολείμματα ξυλείας κτλ.)  και επί τόπου θρυμματισμού στο χώρο καύσης.

γ. Ασφαλτοστρώσεις-Διαγραμμίσεις που Εκτελέστηκαν με Σκοπό την Ενίσχυση του Αισθήματος Ασφάλειας των Συμπολιτών μας.

Στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και του Αμυνταίου

 • Ασφαλτοστρώσεις μήκους 72 χμ.
 • Διαγραμμίσεις 140 χμ
 • Καθαρισμοί τάφρων μήκους 45,92 χμ.

Επίσης μισθώθηκε  Μηχάνημα Διαγραμμίσεων Δρόμων από την Π.Ε. Φλώρινας με Προϋπολογισμό  24.600,00 € για την εκτέλεση εργασιών στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου.

δ. Λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πρεσπών και Ενίσχυση Αντιπυρικής Προστασίας στον Δήμο Αμυνταίου

Εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2020 το νέο πυροσβεστικό κλιμάκιο, με έδρα την Τοπική Κοινότητα Ανταρτικού . Η λειτουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στον Δήμο Πρεσπών υπήρξε χρόνιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, σε μια προσπάθεια ελέγχου της δασοπυρόσβεσης στην εν λόγω προστατευμένη για τη βιοποικιλότητά της περιοχή. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις-υποδομές παραχωρήθηκαν  από την Π.Ε. Φλώρινας.

Η Π.Ε. Φλώρινας προχώρησε στην ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Αμυνταίου, με πυροσβεστικό όχημα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας θα βρίσκεται κατά την αντιπυρική περίοδο επί 24ωρου βάσεως εντός της πόλης.

ε. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Οικισμού Αναργύρων Δ. Αμυνταίου

  Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες από την Π.Ε. Φλώρινας, με τελευταία την επιμέρους καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων από την επιτροπή και ορίστηκε η δικάσιμος την 7η Απριλίου 2021 για την οριστική τιμή μονάδας απαλλοτρίωσης της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου .

στ. Επιχωματώσεις Ορυχείου Βεγόρας

Παρατηρήθηκε το φαινόμενο της δημιουργίας εστιών ανάφλεξης στην περιοχή παλαιού ορυχείου Βεγόρας λόγω υψηλών θερμοκρασιών κατά την θερινή περίοδο.

Έγιναν επιχωματώσεις στην εν λόγω περιοχή για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και τυχόν συνέπειες ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής.

ζ. Υπηρεσίες ΤΕΒΑ

Μέχρι τέλος του έτους (2020) πραγματοποιήθηκαν επτά (7) διανομές και διατέθηκαν περίπου 6.500 μερίδες σε δικαιούχους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία νέα βάση δεδομένων, όπου υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Αρχής και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο που καλείται να υλοποιήσει το ΤΕΒΑ.

η. Διεξαγωγή Αιμοληψιών Συγγενών Πεσόντων του 1940-41 στην Π.Ε. Φλώρινας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Π.Ε. Φλώρινας, τον Σεπτέμβριο του 2020, η διαδικασία αιμοληψιών συγγενών πεσόντων του Ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-41.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, καθιστώντας την Δυτική Μακεδονία την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που υλοποιεί τη δράση, αναζήτησης, καταγραφής και λήψης δειγμάτων (DNA) των εν ζωή συγγενών για την ταυτοποίηση των πεσόντων.

Η αναζήτηση και καταγραφή κατάλληλων συγγενικών γραμμών αποτέλεσε μια σύνθετη και επίπονη διαδικασία για την ομάδα εργασίας. Ενδεικτικά  αναφέρουμε ότι εντοπίστηκαν συγγενείς για τους 184 από τους 300 πεσόντες της Π.Ε. Φλώρινας, ενώ οι κατάλληλοι δότες-συγγενείς ήταν 154 .

θ.Αποχιονισμός-Ρίψη Άλατος

Εργαζόμενοι για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των πολιτών , η Π.Ε. Φλώρινας προμηθεύτηκε 2187 τόνους  άλατος αποχιονισμού, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2019 – 2020. Επίσης να αναφέρουμε ότι συνολικά διατέθηκαν πέντε (5) Μηχανήματα αποχιονισμού – αλατοδιανομής (Πολυεργάτες) μέσω μίσθωσης για τη χειμερινή περίοδο 2019-20  και οι ώρες μισθωμένων μηχανημάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 ήταν 1930 .

 

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Φλώρινας και παρακολουθείστε τις διαφάνειες παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού, μ΄ ένα κλίκ σε αυτόν τον σύνδεσμο

 

Αναμφίβολα για εμάς η γραμμή πλεύσης και η κατεύθυνση της πορείας μας καθορίζεται μόνο από τα προβλήματα της κοινωνίας μας και τις προτεραιότητες των συμπολιτών μας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail