Απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το έτος 2004

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Απογραφή στρατεύσιμων  που γεννήθηκαν το έτος 2004

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2004, έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι την 31 Μαρ 2022. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ, Δελτίο Ταυτότητας καθώς και έγκυρη δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντλήσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να
επικοινωνείτε με την Υπηρεσία στα τηλ: 2461350709-10.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail