Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες και φράγματα του Ν. Φλώρινας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες και φράγματα του Ν. Φλώρινας

Απαγόρευση με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για  την προστασία  της  αναπαραγωγής  των  ψαριών  στη  λίμνη    Βεγορίτιδα,  κατά  το  χρονικό διάστημα από 20η  Απριλίου 2017  έως 4η Ιουνίου 2017.

Διαβάστε την σχετική Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη.

Απαγόρευση με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για  την προστασία  της  αναπαραγωγής  των  ψαριών, ως εξής :

Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα

από  25η Απριλίου 2017
έως και  10η  Ιουνίου 2017


Ζάζαρη  –  Χειμαδίτιδα  και  Πετρών
από  20η Απριλίου 2017
έως και  04η  Ιουνίου 2017


Φράγμα  Κολχικής
από 25η  Απριλίου  2017
έως και 10η Ιουνίου 2017


Φράγμα Τριανταφυλλιάς
από 25η Απριλίου 2017
έως και 10η Ιουνίου 2017

Διαβάστε την σχετική Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail