ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Ανάρτηση Ανακοίνωσης σχετικά με τη Δράση 10.1.08 του Μέτρου 10 ¨Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα¨ του Π.Α.Α. 2014- 2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση Ανακοίνωσης σχετικά με τη Δράση 10.1.08 του Μέτρου 10 ¨Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα¨ του Π.Α.Α. 2014- 2020

Σας γνωρίζουμε ότι επίκειται έναρξη της περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων τροποποιήσεων και μεταβιβάσεων για το έτος εφαρμογής 2022 εκ μέρους των δικαιούχων της 2ης και της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) μέσω του ΠΣ της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/welcome , καρτέλα «Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις», η οποία βάσει της υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 σχετικής Εγκυκλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, ξεκινάει την 15/2/2022 και λήγει στις 15/4/2022.
Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι η αντίστοιχη περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων ανάκλησης ένταξης πράξης (διακοπή ΤΔ από αίτημα παραγωγού) για το έτος εφαρμογής 2022 δεν ξεκινάει την 15/2/2022, αλλά με την έναρξη του εν λόγω έτους εφαρμογής, δηλαδή από την 1/4/2022 και εξής για τις δύο ως άνω Προσκλήσεις.

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Άμπας Βασίλειος

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail