Ανακοίνωση σχετικά με την Γρίππη των Πτηνών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΣΕ ΑΓΡΙΟ ΠΤΗΝΟ (ΣΤΑΧTOΧΗΝΑ)
ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής ενημερώνει τους κατοίκους της ΠΕ Φλώρινας, ότι εμφανίστηκε και επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά, κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε άγρια σταχτόχηνα  (Anser anser), στο βιότοπο των λιμνών Πρεσπών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εμφάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή μας,

β) τα επιζωοτιολογικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν ανησυχητική εξάπλωση των κρουσμάτων  του νοσήματος σε διάφορες περιοχές/χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα,

γ) τις αυξημένες αυτή την περίοδο μετακινήσεις μεταναστευτικών ειδών και αγρίων πτηνών της Ελληνικής ορνιθοπανίδας,

δ) το γεγονός ότι όλες οι περιοχές της ΠΕ Φλώρινας (λίμνες, ποτάμια, υγροβιότοποι, υδατοσυλλογές, κλπ) αποτελούν σταθμό διέλευσης και παραμονής μεταναστευτικών πτηνών,

επισημαίνουμε την επιτακτική  ανάγκη άμεσης λήψης, πιστής εφαρμογής και υποχρεωτικής συμμόρφωσης όλων με τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας, που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα άγρια πτηνά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 258971/26-8-2008 (Β΄1785) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών».

Μ Ε Τ Ρ Α        Β Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

  • Απαγορεύεται η διατήρηση, όλων των ειδών των πουλερικών σε ανοιχτούς και μη περιφραγμένους χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς, κλπ) σε ολόκληρη την περιοχή της ΠΕ Φλώρινας.
  • Τα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους όπου τόσο τα  ανοίγματα τους, όσο και εξωτερικές δεξαμενές από τις οποίες ποτίζονται, πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα (δίχτυ σκίασης, συρματόπλεγμα κτλ.) που να αποκλείουν την επαφή ή την έκθεσή τους με άγρια πτηνά.
  • Οι κάτοχοι των πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες σε κλειστούς χώρους, χωριστά από τα άλλα είδη πουλερικών.
  • Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία κάθε ύποπτο σύμπτωμα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συμπτώματα, οίδημα προσώπου κτλ.

Υπάλληλοι παρεμφερών υπηρεσιών, μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων, κτηνοτρόφοι και ιδιώτες που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, οφείλουν να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών  πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου και, σε περιπτώσεις χειρισμού  τέτοιων πτηνών να λαμβάνουν στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας.

Για κάθε νεότερο δεδομένο το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας θα επανέλθει  με νέα ανακοίνωση.

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail