Ιός Καστανής Ριτίδωσης Τομάς

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με το υπ’ αριθμ. 52/2730/05-01-2021 έγγραφό της η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε την υπερψήφιση από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τροποποίησης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020 (L262/6, 12.8.2020) «σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1615».

Σχετικά με τις εισαγωγές των σπόρων τομάτας και πιπεριάς η τροποποίηση αφορά την υιοθέτηση ειδικής παρέκκλισης για σπόρους που συγκομίστηκαν πριν 15η Αυγούστου 2020. Η δημοσίευση της εν λόγω τροποποίησης στην επίσημη σελίδα της Ε.Ε. αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος Ιανουαρίου 2021. Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις νέες τροποποιήσεις της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2020/1191 και β) το μεγάλο χρονικό διάστημα για την εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης της τομάτας (ToBRFV), σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, μετά τη λήψη αυτού επιτρέπεται η εισαγωγή σπόρων τομάτας και πιπεριάς που έχουν συγκομιστεί πριν την 15η Αυγούστου 2020, με την κάτωθι πρόσθετη δήλωση στο Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας της τρίτης χώρας:

«The consignment complies with second indent of point (a) of paragraph 1 of article 9 [9,1,a(ii)] of Commission Implementing Regulation 2020/1191: the specified seeds concerned or their mother plants have undergone official sampling and testing for ToBRFV as set out in the Annex of Impl. Regulation 2020/1191 and have been found, according to those tests, to be free from ToBRFV. The seeds have been harvested before 15 August 2020»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 9, Φλώρινα, τηλ.: 2385350553)

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail