Ανακοίνωση – πρόσκληση αναδασμού Νεοχωρακίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – πρόσκληση αναδασμού Νεοχωρακίου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων    αναδασμού  αγρ/τος Νεοχωρακίου:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι στο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ και στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα, τοιχοκολλήθηκαν σήμερα Πέμπτη,      29-9-2022 και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για δέκα (10) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 674/77,   ήτοι έως και την Δευτέρα    10-10-2022:

α) Πίνακες εκτιμήσεως και ποιοτικής κατάταξης των γαιών που περιλαμβάνονται στην περιοχή αναδασμού του χωριού ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ.

β) Διάγραμμα στο οποίο εμφανίζεται η εκτίμηση και ποιοτική κατάταξη.

Β) ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση και να υποβάλουν στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εντός δέκα (10) ημερών από σήμερα τυχόν ενστάσεις τους σχετικά με την εκτίμηση και ποιοτική κατάταξη.

 

Φλώρινα, 29 – 09- 2022

Η Πρόεδρος της Επιτροπής  Εμπειρογνωμόνων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail