Πρόστιμο

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Φλώρινας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Φλώρινας

Με την υπ. αριθμ. 138666/24-08-2023 απόφαση της Διεύθυνσης μας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500 €) ευρώ  στην επιχείρηση  «ΤΟΤΑΛ ΜΑΡΚΕΤ» super market, με έδρα την Φλώρινα,   διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10-08-2023 από ελεγκτές  της Υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν ««Coca Cola original taste» 1,5 λίτρου, δεν έφερε τις απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα, είτε επί της συσκευασίας  του προϊόντος, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα στο ράφι, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 4Β, της αριθμ. της Υ.Α 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ 2983/τΒ΄/30-8-17), σε συνδυασμό με τα άρθρα 22 ,24, 25 και 26 του Ν.4177/13.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail