Αίτηση για άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Στέφανος Ουλιάρης)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αίτηση για άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Στέφανος Ουλιάρης)

Κατατέθηκε στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας & Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2399/05-01-2024 αίτηση της εταιρίας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΥΛΙΑΡΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε., προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Η  αναφερόμενη εταιρία έχει έδρα στην 7ης Νοεμβρίου 58, στο Δ.Δ. Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έχει Α.Φ.Μ.:  092665721

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας & Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση αυτή.

 

Η Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας & Απασχόλησης Π.Ε. Φλώρινας

Χρυσούλα Βοσκοπούλου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail