Πετρέλαιο

Αίτηση χορήγησης άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Κωτσοπούλου Δάφνη)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αίτηση χορήγησης άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Κωτσοπούλου Δάφνη)

Κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 197554/17-12-2021 αίτηση της ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗΣ, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Η  αναφερόμενη εταιρία έχει έδρα στην 7ης Νοεμβρίου 58, στο Δ.Δ. Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έχει Α.Φ.Μ.:  108238102

 Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση αυτή.

 

 

– Ε.Π –

Η Αν. Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Π.Ε. Φλώρινας

Χρυσούλα Βοσκοπούλου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail