Τελική αυτοψία στο ρέμα Τ.Κ. Αμμοχωρίου

ΘΕΜΑ: ‘ΤΕΛΙΚΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ’ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ’ Κοινοποιήστε:

Όλο το άρθρο