Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.

Πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail