Επαναληπτικός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Επαναληπτικός Ανοιχτός ∆ιεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε τροποποίηση των όρων της αριθ. 8/2015 και αρ. πρ. 84448/2625/13-7-2015 ∆ιακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος, 2015-2016, µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή.

Πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail