Προμήθεια Πινακίδων μεταβλητού μηνύματος διασυνοριακού προγράμματος C.B.I.P.

Προμήθεια Πινακίδων μεταβλητού μηνύματος για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού προγράμματος με το ακρωνύμιο C.B.I.P. προϋπολογισμού 19.840,00 €. Διευκρίνιση:Στον πίνακα με τις προδιαγραφές Led panel full color, στο πεδίο «Ανάλυση – μέγεθος πληροφορικών εικόνας» αναφέρεται εκ παραδρομής 192 x 80 pixels αντί του ορθού 96 x 80 pixels. Επίσης στο πεδίο «Διάταξη πλακετών (Modules)», σημειώνεται ότι η αναφορά «5 Χ […]

» Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού & πιστοποίησης δικτύου διασυνοριακού προγράμματος C.B.I.P.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Απόφαση Ακύρωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Προμήθειας Δικτυακού Εξοπλισμού και Πιστοποίησης Δικτύου για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού προγράμματος με το ακρωνύμιο C.B.I.P. που θα αποτελεί το παραδοτέο 4.2.1 του έργου. Πατήστε εδώ. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού διασυνοριακού προγράμματος C.B.I.P.

Προμήθεια εξοπλισμού διασυνοριακού προγράμματος C.B.I.P. Προμήθεια 3 Desktop pc’s, 3 οθονών, 1 φορητού Η/Υ και 1 βιντεοπροβολέα (projector) προϋπολογισμού 6.000€. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17/6/2016 και ώρα 13:00. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα